Allt du behöver veta om OVK i Ängelholm

11 mars 2024 Veronica Urena

editorial

Ängelholm, den idylliska staden vid kusten av Skåne, är känd för sina vackra sandstränder och pittoreska stadskärna. Men för boende och fastighetsägare i staden är det inte bara den natursköna omgivningen som räknas. Inomhusklimat och säkerheten i byggnader är minst lika viktiga. Obligatorisk ventilationskontroll, eller OVK, är en avgörande del i att upprätthålla en god inomhusmiljö. I denna artikel går vi igenom vad OVK innebär för Ängelholms invånare och varför det är så viktigt att genomföra dessa kontroller regelbundet.

Vad är OVK?

OVK står för Obligatorisk Ventilationskontroll och är en återkommande kontroll som ska säkerställa att ventilationssystem i fastigheter fungerar som de ska. Kontrollen är lagstadgad i Sverige sedan början av 1990-talet och måste utföras av behöriga och certifierade kontrollanter. Syftet med OVK är att förebygga hälsoproblem och bidra till en god inomhusmiljö genom att kontrollera att ventilationen är tillräcklig och tekniskt korrekt.

För fastighetsägare i Ängelholm innebär OVK att de behöver se till att deras fastigheter genomgår denna kontroll enligt de intervaller som anges i lagstiftningen. Vidare ska protokoll från kontrollen bevaras och kunna visas upp vid en eventuell tillsyn från myndighet.

ovk ängelholm

Varför är OVK viktigt?

OVK är grundläggande för att bevara både byggnaders och människors hälsa. En korrekt fungerande ventilation ser till att föroreningar, lukt och fukt transporteras ut ur fastigheten, vilket minskar riskerna för mögel och andra skadliga mikroorganismer. Dessutom bidrar ett bra ventilationssystem till en jämn och behaglig temperatur inomhus, vilket är särskilt viktigt i en stad som Ängelholm där temperaturskillnaderna mellan sommar och vinter kan vara stora.

Förutom hälsomässiga fördelar är OVK även en energieffektiviseringsåtgärd. Genom att säkerställa att ventilationssystemen är korrekt inställda och underhållna kan man minska onödig energianvändning, vilket leder till lägre uppvärmningskostnader och en minskad miljöpåverkan.

Hur går en OVK till?

När det är dags för en OVK i Ängelholm, börjar processen med att fastighetsägaren anlitar en certifierad kontrollant. Kontrollanten gör då en besiktning av fastighetens ventilationssystem. Under besiktningen kontrolleras bland annat flöden, filter, fläktar och rensar luftkanaler. Eventuella brister dokumenteras och fastighetsägaren får därefter en åtgärdsplan för hur och inom vilken tid dessa brister bör åtgärdas.

Det är även viktigt att notera att konsekvenserna av att inte utföra en OVK kan vara omfattande. Om fastigheten inte klarar sin OVK, kan ägaren drabbas av viten tills bristerna är åtgärdade. I värsta fall kan en fastighet stängas för brukande tills att den uppnår de krav som ställs för inomhusmiljön.

Läs mer om OVK besiktning ängelholm!

Fler nyheter