Nya och billiga fönster för miljön

16 februari 2021 william eriksson

Fönster är husets ögon och när de inte längre fungerar bra mår inte innemiljön bra och husets utseende kommer inte till sin fulla rätt. Tyvärr bor många i äldre bostäder där fönster borde bytas ut. Äldre fönster kan vara charmiga och vackra om de vårdats väl. Man kommer ändå inte ifrån att de läcker dyrbar värme som såll.

Hos många äldre hus kan man tydligt se ett litet luftdrag vid fönstren. Det är inget fel – ventilation behövs också för en vettig innemiljö. Man måste dock tänka på balansen mellan värmeförluster och ventilation och inte låta det blåsa full storm.

Nya fönster har bättre u-värden

Ett fönsters u-värde ska vara så lågt som möjligt. Ett lågt u-värde betyder att minimala värmeförluster sker genom ytan. Effekten på hushållets kostnader visar sig snart då kostnaden för uppvärmning minskar betydligt. Samtidigt är nya fönster också mer lättskötta. Man använder andra material i karmar och glasets kvalitet borgar för slätare ytor.

Hus från olika tidsepoker och med olika stil skiljer sig mycket åt. Spröjsade fönster ger ett intryck, minimalistiska fönster ett annat. På så sätt får du möjlighet att sätta en personlig prägel även på din bostads utsida. Att byta stil går också det enkelt genom att du väljer andra modeller.

Att välja fönster ska vara enkelt

Många har redan innan fönsterbyte en klar bild framför sig om hur de vill att resultatet ska bli. Det kan ändå vara väl värt tiden att boka ett hembesök av tillverkare. En seriös fönstertillverkare kan snabbt göra en korrekt bedömning och berätta vad som kan fungera. Att få expertråd och låta någon utomstående ge en åsikt är aldrig fel.

Det är en varm rekommendation att ta kontakt med en bra fönsterfirma för att få råd om billiga fönster. En bra installation och fönsterbyte börjar alltid med en omsorgsfull värdering av situationen.

Fler nyheter